Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

23 specialisten.
Dit is Janneke Sinnige.

 

Over Janneke

Janneke Sinnige is werkzaam binnen het bestuursrecht en civiele recht en houdt zich bezig met vastgoed in brede zin. Ze adviseert en procedeert in het bijzonder over gebruik en beheer van onroerend goed, omgevingsrecht en ruimtelijke ordening. Janneke ondersteunt en vertegenwoordigt zowel bedrijven en (semi-)overheden als particulieren.

Opleiding: Universiteit van Amsterdam. Tevens MSc Planologie.
Amsterdam School of Real Estate: MSRE Investeringsanalyse.

Beëdigd in 2012, Amsterdam.
Nevenactiviteiten: Commissaris bij Woningbouwvereniging Langedijk,
Commissaris bij Stichting Zaandams Volkshuisvesting (ZVH); lid remuneratiecommissie.
Lid van de Vereniging voor Jonge Onroerend goed Juristen (VJOJ).

 

Janneke’s praktijkgebieden

Aanbestedingsrecht
Bestuursrecht
Bouwrecht
Omgevingsrecht
Overheidsaansprakelijkheid
Ruimtelijke ordening
Toezicht en handhaving
Vastgoed

  • Aanbestedingsrecht
  • Bestuursrecht
  • Bouwrecht
  • Omgevingsrecht
  • Overheidsaansprakelijkheid
  • Ruimtelijke ordening
  • Toezicht en handhaving
  • Vastgoed
 
 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten