Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • wieringa@wieringa.nl
 
Lease and Tenancy

Regeling tijdelijke huurcontracten wezen ter consultatie

Sinds 7 september 2021 ligt een conceptregeling ter consultatie die het voor woningcorporaties mogelijk maakt om meerderjarige weeskinderen tijdelijke huurcontracten van maximaal twee jaar toe te kennen. Aanleiding voor deze regeling waren diverse mediaberichten waarin de afgelopen tijd aandacht is getrokken voor de huisvesting van jongvolwassen weeskinderen in sociale huurwoningen van woningcorporaties.

Huidige situatie

Meerderjarige kinderen die bij hun ouders inwonen gelden in beginsel wettelijk gezien als medebewoner. Dit betekent dat zij niet als huurder worden aangemerkt en ook geen huurbescherming genieten. Dit kan anders zijn als sprake is van een duurzaam gemeenschappelijke huishouding tussen de ouder en de meerderjarige kinderen. Bij inwonende meerderjarige kinderen is volgens de jurisprudentie doorgaans geen sprake van een duurzaam gemeenschappelijke huishouding, omdat kinderen op een goed moment op zichzelf aan wonen. In dat geval eindigt de huurovereenkomst twee maanden na het overlijden van de ouder van rechtswege (artikel 7:268 lid 6 BW). Mocht al sprake zijn van een duurzaam gemeenschappelijke huishouding, dan moeten de meerderjarige weeskinderen zes maanden na overlijden naar de kantonrechter om toestemming te vragen of de huurovereenkomst kan worden voortgezet. Een dergelijke vordering wordt op grond van artikel 7:268 lid 3 BW in ieder geval afgewezen wanneer de meerderjarige weeskinderen niet kunnen aantonen dat sprake was van een duurzame gemeenschappelijke huishouding, ze onvoldoende financiële waarborgen bieden om de huurprijs te voldoen of geen huisvestingsvergunning kunnen overleggen of verkrijgen (indien dit vereist is). Gelet hierop, staan meerderjarige weeskinderen twee of zes maanden na het overlijden van hun ouder(s) vaak op straat.

Positie woningcorporaties

Momenteel mogen woningcorporaties alleen huurcontracten voor onbepaalde tijd aan weeskinderen van huurders aanbieden. Het nadeel hiervan kan zijn dat de woningcorporatie daardoor bijvoorbeeld de woning niet binnen afzienbare tijd kan toewijzen aan een huishouden uit de doelgroep dat qua omvang meer aangewezen is op een woning van het formaat van de ouderlijke woning. Gelet op de schaarste op de woningmarkt, en meer specifiek de schaarste aan (geschikte) sociale huurwoningen, is de wens ontstaan om het mogelijk te maken voor woningcorporaties om aan meerderjarige weeskinderen een huurcontract voor bepaalde tijd aan te bieden.

Nieuwe conceptregeling

De nieuwe conceptregeling maakt het voor woningcorporaties mogelijk om meerderjarige weeskinderen een huurovereenkomst voor maximaal twee jaar aan te bieden voor hun ouderlijke woning. In artikel 48 lid 1 van de Woningwet is bepaald dat de minister een groep mensen kan aanwijzen aan wie woningcorporaties een tijdelijke huurovereenkomst kunnen aanbieden. De minister heeft dit gedaan in artikel 22a van de Regeling toegelaten huisvolksvesting 2015. Momenteel zijn meerderjarige weeskinderen niet in dit artikel opgenomen. Daarom wordt in het voorstel een nieuwe categorie aan het artikel toegevoegd, namelijk huurders die meerderjarig zijn en waarvan hun bloedverwant in opgaande lijn in de eerste graad komt te overlijden die huurder is van een woongelegenheid van een toegelaten instelling waarvan zij medebewoners zijn. Hieruit volgt dat deze nieuwe mogelijkheid bijvoorbeeld niet geldt voor jongeren die bij hun grootouder(s) woonden.

Vervolg

De conceptregeling ligt tot en met 5 oktober 2021 ter consultatie. Binnen deze termijn kan op de conceptregeling worden gereageerd. De reacties waarbij door de inzender is aangegeven dat deze openbaar mag zijn, worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Indien de regeling wordt aangenomen zal deze regeling een dag na publicatie in de Staatscourant in werking treden.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Blogs van Marjolein Zinkhann

 

what are you looking for?

pages with at least one of the search terms
pages with all search terms
pages with the exact text

in the entire website
only in the blog
in the website except the blog

Wieringa Advocaten