Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • wieringa@wieringa.nl
 
Restructuring and Insolvency

WHOA-procesreglement en stappenplan

Deze blog is onderdeel van de Serie de WHOA.

WHOA-procesreglement

Op 24 november 2020 is het WHOA-procesreglement gepubliceerd. U kunt het procesreglement vinden via deze link. Het procesreglement biedt de (praktische) handvatten voor het indienen van de diverse WHOA-verzoeken en het doorlopen van het WHOA-proces.

WHOA-stappenplan

De Kamer van Koophandel heeft op haar website een stappenplan voor het initiëren van het WHOA-traject gepubliceerd, dat wij u niet willen onthouden. U vindt het stappenplan via deze link.

WHOA is op 1 januari 2021 in werking getreden

Vanaf 1 januari 2021 kunnen WHOA-zaken worden aangebracht bij de rechtbanken.

Indiening door advocaat

Voor de start van een WHOA-procedure bij de rechtbank is vereist dat door een advocaat een daartoe strekkend verzoekschrift wordt ingediend (artikel 5 Fw).

Conclusie

De WHOA biedt een geducht drukmiddel en veel mogelijkheden! Heeft u vragen over de WHOA, een herstructureringsakkoord of de wijziging of beëindiging van overeenkomsten? Vanaf 1 januari 2021 kunnen de verzoeken worden ingediend. Neem gerust contact op met een van onze specialisten op het gebied van de WHOA en het insolventierecht: Joost van der Grinten, Peter Bos en Joram Verstoep. Wij zijn u graag van dienst!

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Blogs over financiering en zekerheden

 

what are you looking for?

pages with at least one of the search terms
pages with all search terms
pages with the exact text

in the entire website
only in the blog
in the website except the blog

Wieringa Advocaten