Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • wieringa@wieringa.nl
 
Restructuring and Insolvency

De WHOA zal op 1 januari 2021 inwerkingtreden

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) zal op 1 januari 2021 inwerkingtreden. Deze wet biedt ondernemingen in financiële moeilijkheden de mogelijkheid om buiten faillissement of surseance een dwangakkoord te sluiten met de schuldeisers. Schuldeisers die weigeren met dit akkoord in te stemmen kunnen onder bepaalde omstandigheden gehouden worden om alsnog medewerking te verlenen.

Met de inwerkingtreding van de WHOA zullen individuele schuldeisers en aandeelhouders moeilijker een herstructurering van de schuldenlast kunnen dwarsbomen. Schulden kunnen op een snelle en efficiënte wijze worden teruggebracht en bedrijven wordt een concrete en reële mogelijkheid geboden om een faillissement te vermijden, waarbij wel de kanttekening moet worden gemaakt dat het bedrijf in de kern winstgevend moet zijn en dat schuldeisers met dit akkoord een beter resultaat behalen dan met een faillissement.

De WHOA wordt met open armen ontvangen door de praktijk. Niet in de laatste plaats omdat veel bedrijven als gevolg van de corona-crisis financiële moeilijkheden ondervinden en de WHOA de mogelijkheid biedt om waarde te behouden voor alle betrokken partijen en wellicht een faillissementsgolf met alle gevolgen van dien te voorkomen.

Hebt u vragen over de WHOA, een herstructureringsakkoord of een dreigend faillissement? Neem gerust contact op met een van onze specialisten op het gebied van de WHOA en het insolventierecht: Joost van der Grinten, Joram Verstoep en Joël Bouman. Wij zijn u graag van dienst!

Deze blog is onderdeel van de Serie de WHOA.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Fleurs recent blogs

Joosts recent blogs

 

what are you looking for?

pages with at least one of the search terms
pages with all search terms
pages with the exact text

in the entire website
only in the blog
in the website except the blog

Wieringa Advocaten