Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • wieringa@wieringa.nl
 
Restructuring and Insolvency

Serie de WHOA: inleiding

Wij schreven eerder over de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) en de noodzaak van invoering. De WHOA is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer en zal naar alle verwachting spoedig door de Eerste Kamer worden aangenomen, waarna de wet binnen een paar maanden in werking zal treden.

In deze serie willen wij een meer algemeen overzicht geven van de belangrijkste onderwerpen bij het toepassen van de WHOA. De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

 1. doel en strekking van de WHOA;
 2. wie een WHOA-traject kunnen initiëren;
 3. WHOA-procesreglement en -stappenplan;
 4. de Europese herstructureringsrichtlijn en de invoering in omringende landen;
 5. waarderingsvraagstukken onder de WHOA (vereffeningswaarde en reorganisatiewaarde);
 6. de opzet van de WHOA;
 7. de klasse-indeling onder de WHOA;
 8. het herstructureringsakkoord versus het afwikkelingsakkoord;
 9. de inhoud van het onderhands akkoord;
 10. het toe- of afwijzen van een homologatieverzoek onder de WHOA;
 11. de wijziging of beëindiging van overeenkomsten onder de WHOA;
 12. de positie van de aandeelhouder(s) onder de WHOA;
 13. de taak en functie van de herstructureringsdeskundige onder de WHOA;
 14. de taak en functie van de observator onder de WHOA; en
 15. de internationale aspecten van de WHOA; en
 16. actualiteiten (herstructureringsdeskundige)

Over deze onderwerpen valt het nodige te zeggen. Het zal dan ook meer dan eens voorkomen dat er meerdere blogs worden gewijd aan één onderwerp. Ook zullen wij teruggrijpen naar eerdere blogs en recente voorbeelden behandelen.

Hebt u vragen over de WHOA, een herstructureringsakkoord of een dreigend faillissement? Neem gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Jorams recent blogs

Joosts recent blogs

 

what are you looking for?

pages with at least one of the search terms
pages with all search terms
pages with the exact text

in the entire website
only in the blog
in the website except the blog

Wieringa Advocaten