Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • wieringa@wieringa.nl
 
Business and Commercial Law
Peter Bos, 23/04/2020

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid aangenomen

De Eerste Kamer heeft eergisteren ingestemd met de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. Naar verwachting zal de wet nog deze week in werking treden. De wet is in eerste instantie geldig tot 1 september 2020; de geldigheid kan telkens met ten hoogste twee maanden worden verlengd. Aan enkele bepalingen zal terugwerkende kracht worden gegeven tot 16 maart 2020.

De wet bevat tijdelijke voorzieningen in verband met de uitbraak van COVID-19 op terreinen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, waaronder het straf(proces)recht, het bestuurs(proces)recht en het jeudrecht.

Wij bespreken de belangrijkste voorzieningen op het gebied van het civiele recht:

  • mondelinge behandelingen in civiele procedures kunnen op afstand elektronisch worden gehouden;
  • in kantonprocedures kunnen gedaagden uiterlijk op de eerste roldag aan de rechter laten weten of zij mondeling of schriftelijk een conclusie van antwoord willen nemen (deze mogelijkheid wordt niet in de dagvaarding opgenomen, maar in een begeleidende brief bij de dagvaarding);
  • statutaire bepalingen betreffende het fysiek bijeenkomen van besturen, raden van commissarissen en algemene vergaderingen zijn niet van toepassing;
  • algemene vergaderingen van verenigingen, B.V.’s en N.V.’s kunnen onder voorwaarden op afstand elektronisch worden gehouden;
  • termijnen voor verslaglegging kunnen gemakkelijker worden verlengd;
  • schending van publicatieverplichtingen leidt niet tot onbehoorlijk bestuur (en daarmee niet tot bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement) indien de schending het gevolg is van de uitbraak van COVID-19;
  • notariële akten kunnen onder voorwaarden worden gepasseerd middels videobellen.
Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Peter Bos is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van dit artikel kunt u zich wenden tot één van de advocaten binnen het praktijkgebied Business and Commercial Law

 

what are you looking for?

pages with at least one of the search terms
pages with all search terms
pages with the exact text

in the entire website
only in the blog
in the website except the blog

Wieringa Advocaten