Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • wieringa@wieringa.nl
 
Corporate Law and Business Structuring
Sandrine Piet, 17/07/2019

Haal uw aandelen aan toonder tevoorschijn!

Het wil nog wel eens gebeuren dat bij de opruiming van een zolder of kelder oude aandelen aan toonder worden gevonden. Soms zijn deze niets meer waard, maar het kan zijn dat hier aanzienlijke bedragen op staan. Wij schreven al eerder dat er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer is ingediend dat dergelijke fysieke toonderstukken die aandeelhouders zelf bewaren, afschaft. Inmiddels heeft het parlement dit wetsvoorstel aangenomen en is de Wet omzetting aandelen aan toonder op 1 juli 2019 ingegaan.

Een belangrijk punt in de nieuwe wet is dat thuisbewaarders van aandelen aan toonder een vrij korte termijn wordt gegund om hun toonderstukken in te leveren bij de vennootschap en zich als aandeelhouder te laten registeren. Zij hebben hiervoor tot 1 januari 2021 de tijd. Om thuisbewaarders te bewegen hun toonderstukken in te leveren, is nog een maatregel getroffen: totdat aandeelhouders hun toonderstukken hebben ingeleverd, kunnen zij de rechten die aan hun toonderaandeel zijn verbonden, niet uitoefenen.

Hoewel weinigen zullen staan te springen om de zolder op te ruimen, kan het met het oog op de nieuwe wet zeker de moeite waard zijn hier (tijdig) voor 1 januari 2021 eens tijd voor vrij te maken.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Sandrine Piet is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van dit artikel kunt u zich wenden tot één van de advocaten binnen het praktijkgebied Corporate Law and Business Structuring

 

what are you looking for?

pages with at least one of the search terms
pages with all search terms
pages with the exact text

in the entire website
only in the blog
in the website except the blog

Wieringa Advocaten