Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • wieringa@wieringa.nl
 
Employment Law
Jolien Kraaijvanger, 04/04/2018

Dronken achter het stuur: ontslag op staande voet?

Een werknemer kan niet altijd (op staande voet) worden ontslagen op basis van het enkele feit dat hij/zij een strafbaar feit heeft gepleegd. Of dit mogelijk is zal mede afhangen van de aard van de onderneming, de functie van de werknemer en of het delict in de werk- of in de privésfeer heeft plaatsgevonden.

Onlangs kwam het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden tot het oordeel dat een werkgever een werknemer terecht op staande voet had ontslagen omdat de werknemer na een kerstborrel van de werkgever met te veel drank achter het stuur was gekropen en vervolgens een eenzijdig verkeersongeval had veroorzaakt.

De werkgever, die actief is in de transportsector, heeft mede aan het ontslag ten grondslag gelegd dat de werknemer een voorbeeldfunctie had. Volgens de werkgever was de werknemer in zijn functie verantwoordelijk voor het instrueren van chauffeurs op het gebied van zuinig en veilig rijden en gaf hij in dat kader voorlichting, ook over het gebruik van alcohol in het verkeer.

Het gerechtshof overweegt dat het alcoholmisbruik zich niet strikt in de privétijd heeft afgespeeld nu het heeft plaatsgevonden tijdens een personeelsfeest. Tegen de achtergrond van de aard van de onderneming (transport), de activiteiten die de onderneming ontplooit om werknemers te doordringen van de gevaren van het rijden met alcohol en de voorbeeldfunctie die de werknemer vervulde op het gebied van verkeersveiligheid, is het hof van oordeel dat het gedrag een dringende reden oplevert voor een ontslag op staande voet. Het hof acht het hierbij niet van doorslaggevend belang of de werknemer (zoals de werkgever stelde) ook specifiek voorlichting gaf over het gebruik van alcohol, of slechts over (zoals hij zelf stelde) veilig en zuinig rijden. Dit mede omdat de werkgever in de ontslagbrief had opgenomen dat hij ook tot een ontslag op staande voet zou zijn overgegaan als slechts een deel van het hiervoor gestelde waar zou zijn gebleken.

In dit geval was het ontslag dus terecht gegeven. Indien de feiten echter net anders hadden gelegen, had het oordeel van het hof ook de andere kant uit kunnen vallen. Per situatie zal dus goed moeten worden bekeken of een gedraging/delict in dat specifieke geval kan leiden tot een ontslag (op staande voet).

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Jolien Kraaijvanger is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van dit artikel kunt u zich wenden tot één van de advocaten binnen het praktijkgebied Employment Law

 

what are you looking for?

pages with at least one of the search terms
pages with all search terms
pages with the exact text

in the entire website
only in the blog
in the website except the blog

Wieringa Advocaten