Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • wieringa@wieringa.nl
 
Financing and Securities

De Serie zekerheidsrechten hervat

Zekerheidsrechten zijn rechten die ertoe strekken zekerheid te verschaffen aan een schuldeiser voor de voldoening van één of meer vorderingen die hij op zijn schuldenaar heeft. Door het zekerheidsrecht komt de schuldeiser in een betere positie te verkeren dan de overige schuldeisers van de schuldenaar, niet zelden ten koste van de overige schuldeisers. Zekerheidsrechten betekenen dikwijls het verschil tussen het (deels) betaald krijgen van de vordering en met lege handen blijven, zeker in faillissement. Een belangrijk onderwerp dus, zekerheden.

In 2009 heeft Wieringa Advocaten een begin gemaakt aan de Serie zekerheidsrechten. Pandrecht op roerende zaken, pandrecht op vorderingen en het hypotheekrecht op registergoederen (zoals onroerende zaken) werden reeds besproken. In de nabije toekomst zullen wij de Serie zekerheidsrechten weer oppakken om het belangrijke onderwerp zekerheidsrechten en aanpalende onderwerpen weer onder de aandacht te brengen. Eerst zullen wij twee blogs wijden aan het pandrecht en het hypotheekrecht, om daarna het eigendomsvoorbehoud, huurkoop (en financial lease), het retentierecht, voorrechten, persoonlijke zekerheden (hoofdelijkheid en borgtocht), de bankgarantie, en het recht van reclame en verrekening te behandelen.

Als u vragen hebt over het vestigen of uitwinnen van zekerheden of uw positie als (toekomstig) schuldeiser wilt verbeteren, neem dan gerust contact met ons op. Wij hebben ruime ervaring op het gebied van zekerheden en aanpalende onderwerpen en het procederen daaromtrent. Wij zijn u graag van dienst.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Joosts recent blogs

 

what are you looking for?

pages with at least one of the search terms
pages with all search terms
pages with the exact text

in the entire website
only in the blog
in the website except the blog

Wieringa Advocaten