Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • wieringa@wieringa.nl

Advocaatstage bij Wieringa

Een advocaatstage bij Wieringa verschilt nogal van die bij andere kantoren. Om te beginnen is daar het formaat van ons kantoor. Groot genoeg en tegelijk ook klein genoeg. Groot genoeg om interessante zaken te kunnen doen, vaak met een internationale dimensie. Maar klein genoeg om écht bij die zaken betrokken te raken en daarin goed te worden begeleid. Niet in een apart klasje of in een academy, nee, gewoon in de praktijk, onder begeleiding van meer ervaren advocaten die daadwerkelijk tijd voor je maken.

Vacatures en open sollicitaties


Wees niet bang dat je bij ons gedurende je stage wordt weggestopt in de bibliotheek om uitzoekklusjes te doen. Onze advocaat-stagiaires staan doorgaans binnen zes maanden te pleiten voor een rechterlijke instantie.

En dan is er onze sfeer. Wij zijn een commercieel kantoor waar hard gewerkt wordt, maar centraal staat bij ons toch het plezier in het werk. Hartelijke collegiale verhoudingen vinden wij daarbij heel belangrijk. Bij ons vind je dan ook geen ellebogenwerk, maar is iedereen vanuit zijn expertise bezig het beste te bereiken voor de cliënt.

Beschrijft het bovenstaande een werkomgeving die jou aanspreekt? Lees dan vooral ook de kolom hiernaast!

Op dit moment hebben wij vacatures voor:

stagiaire en/of juridisch medewerker ondernemings- en insolventierecht

Bij Wieringa is de praktijkgroep ondernemingsrecht breed samengesteld. Haar advocaten houden zich natuurlijk bezig met het pure Boek 2-werk, maar daar houdt het niet op. In feite worden vanuit deze praktijkgroep ondernemers bijgestaan met alles wat ze juridisch op hun weg tegenkomen. Dus ook met zaken op het gebied van contracten, zekerheden, distributie, agentuur, intellectuele eigendom.

De praktijkgroep insolventierecht heeft een wat kleiner bereik. Deze advocaten treden op als curator in faillissementen of assisteren de curator. Daarnaast adviseren zij ondernemers over zaken als herstructurering van hun eigen onderneming of het omgaan met handelspartners die in zwaar weer verkeren.

De nu openstaande vacatures betreffen steeds plaatsing in beide praktijkgroepen tegelijk.
Als stagiaire of juridisch medewerker bij deze praktijk-groepen zul je dan ook op alle genoemde gebieden kunnen worden ingezet.
Je ondersteunt je meer gevorderde kantoorgenoten en hebt daarbij onmiddellijk ook contact met cliënten en weder-partijen. Naarmate je ervaring groeit, ga je onderdelen van zaken, en later ook hele zaken, zelfstandig behandelen. Maar altijd in de zekerheid te kunnen terugvallen op je meer ervaren kantoorgenoten.

Het is afhankelijk van het niveau van de kandidaat (zowel inhoudelijk als extra-curriculair) of direct een stage van drie jaar wordt aangeboden of (eerst) een juridisch medewerker-schap van kortere duur.

Spreekt het bovenstaande je aan, stuur je sollicitatie dan naar naar mr. Alexander Bruinhof, bij voorkeur per e-mail, maar per brief mag ook, naar Postbus 10100, 1001 EC Amsterdam. Graag in ieder geval bijvoegen: motiveringsbrief, cijferlijsten bachelor en master; eventuele beoordelingen studentstages.

Daarnaast: Open sollicitaties
Vacature of niet, wij staan doorlopend open voor talent dat bij ons past. Voor mensen die er op welke wijze dan ook 'uitspringen' zijn wij altijd bereid ruimte te maken. Mocht je dan ook menen ons op een ánder terrein dan bovengenoemd iets bijzonders te bieden te hebben: stuur dan een open sollicitatie naar mr. Alexander Bruinhof, per e-mail of naar Postbus 10100, 1001 EC Amsterdam.
Graag in ieder geval bijvoegen: motiveringsbrief, cijferlijsten bachelor en master; eventuele beoordelingen studentstages.

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten