Wieringa Advocaten
Wieringa Advocaten
IJdok 17 | 1013 MM Amsterdam | +31 (0)20 - 624 6811 | wieringa@wieringa.nl | www.wieringa.nl

Op de hoogte
Wij zijn Wieringa Advocaten

Algemene voorwaarden: zo nu en dan een check!

Sabine Hirdes

27/06/2012

Hoewel u als ondernemer wellicht denkt dat uw algemene voorwaarden te allen tijde onderdeel van een overeenkomst vormen met uw wederpartij, en altijd geldig zijn, is het toch van groot belang om zo nu en dan na te gaan of uw voorwaarden op juiste wijze ter hand worden gesteld en inhoudelijk nog up to date zijn. Zeker vanuit Europa ontwikkelt de wetgeving zich volop en sommige van die wetswijzigingen hebben ook invloed op de geldigheid van de door u gebruikte voorwaarden.

Zo is per 1 december 2011 de wettelijke regeling betreffende stilzwijgende verlenging van overeenkomsten met consumenten gewijzigd (weliswaar niet door Europa, maar door de initiatiefwet Van Dam, waar wij al eerder over schreven. Sindsdien geldt dat de meeste overeenkomsten - nadat de oorspronkelijke contractduur is verstreken - kunnen worden opgezegd met inachtneming van een opzeggingsperiode van 1 of 3 maanden.

Indien u dus in uw voorwaarden heeft staan dat na ommekomst van de contracttermijn een stilzwijgende verlenging van een jaar of onbepaalde tijd ingaat, is dat niet meer geldig, tenzij de juiste opzegtermijn van een of drie maanden is afgesproken. Indien een dergelijke bepaling in uw algemene voorwaarden is opgenomen, kunt u zich hier niet langer met succes op beroepen. De consument heeft in dat geval het recht de overeenkomst per direct op te zeggen. Wel heerst voor overeenkomsten van vóór 1 december 2011 op dit moment nog wat onduidelijkheid (zie deze eerdere blog) maar dat is per 1 januari a.s. hoe dan ook voorbij.

Daarnaast is bijvoorbeeld de ontbindingsmogelijkheid voor consumenten in geval van koop op afstand een tijdje geleden gewijzigd. Het is van belang dat uw algemene voorwaarden de juiste termijn vermelden. Indien niet op de ontbindingsmogelijkheid wordt gewezen, of niet op de juiste termijn wordt gewezen, is de sanctie dat de consument gedurende maar liefst drie maanden de mogelijkheid heeft de overeenkomst te ontbinden. Het advies is dan ook om zo nu en dan een check te doen op de geldigheid van uw algemene voorwaarden. Uw voorwaarden moeten immers wel bestand zijn tegen dergelijke wetswijzigingen. Wij adviseren u hierover graag.

E-mail       
Weblog archief
uitgebreid zoeken
zoek pagina's waarop minstens één van de zoekwoorden voorkomt
zoek pagina's waarop alle zoekwoorden voorkomen
zoek pagina's waarop de exacte tekst voorkomt
  
zoek in de gehele website
zoek alleen in de weblog
zoek in de website met uitzondering van de weblog

Sabine Hirdes is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van dit artikel kunt u zich wenden tot één van de advocaten binnen het praktijkgebied Handels- en ondernemingsrecht.