Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • wieringa@wieringa.nl
 
Handels- en ondernemingsrecht
Sabine Hirdes, 27/06/2012

Algemene voorwaarden: zo nu en dan een check!

Hoewel u als ondernemer wellicht denkt dat uw algemene voorwaarden te allen tijde onderdeel van een overeenkomst vormen met uw wederpartij, en altijd geldig zijn, is het toch van groot belang om zo nu en dan na te gaan of uw voorwaarden op juiste wijze ter hand worden gesteld en inhoudelijk nog up to date zijn. Zeker vanuit Europa ontwikkelt de wetgeving zich volop en sommige van die wetswijzigingen hebben ook invloed op de geldigheid van de door u gebruikte voorwaarden.

Zo is per 1 december 2011 de wettelijke regeling betreffende stilzwijgende verlenging van overeenkomsten met consumenten gewijzigd (weliswaar niet door Europa, maar door de initiatiefwet Van Dam, waar wij al eerder over schreven. Sindsdien geldt dat de meeste overeenkomsten - nadat de oorspronkelijke contractduur is verstreken - kunnen worden opgezegd met inachtneming van een opzeggingsperiode van 1 of 3 maanden.

Indien u dus in uw voorwaarden heeft staan dat na ommekomst van de contracttermijn een stilzwijgende verlenging van een jaar of onbepaalde tijd ingaat, is dat niet meer geldig, tenzij de juiste opzegtermijn van een of drie maanden is afgesproken. Indien een dergelijke bepaling in uw algemene voorwaarden is opgenomen, kunt u zich hier niet langer met succes op beroepen. De consument heeft in dat geval het recht de overeenkomst per direct op te zeggen. Wel heerst voor overeenkomsten van vóór 1 december 2011 op dit moment nog wat onduidelijkheid (zie deze eerdere blog) maar dat is per 1 januari a.s. hoe dan ook voorbij.

Daarnaast is bijvoorbeeld de ontbindingsmogelijkheid voor consumenten in geval van koop op afstand een tijdje geleden gewijzigd. Het is van belang dat uw algemene voorwaarden de juiste termijn vermelden. Indien niet op de ontbindingsmogelijkheid wordt gewezen, of niet op de juiste termijn wordt gewezen, is de sanctie dat de consument gedurende maar liefst drie maanden de mogelijkheid heeft de overeenkomst te ontbinden. Het advies is dan ook om zo nu en dan een check te doen op de geldigheid van uw algemene voorwaarden. Uw voorwaarden moeten immers wel bestand zijn tegen dergelijke wetswijzigingen. Wij adviseren u hierover graag.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Sabine Hirdes is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van dit artikel kunt u zich wenden tot één van de advocaten binnen het praktijkgebied Handels- en ondernemingsrecht

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten