Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • wieringa@wieringa.nl
 
Vastgoed
Yordy Soffner, 11/05/2012

Aanschrijving bestuursdwang VvE geldt als aanschrijving individuele appartementseigenaren

Een aanschrijving van de gemeente tot toepassing van bestuursdwang gericht aan de Vereniging van Eigenaren (VvE) heeft ook te gelden als een aanschrijving aan iedere eigenaar van de vereniging afzonderlijk. Dat heeft de Hoge Raad onlangs bepaald in zijn arrest van 4 mei 2012. Dit betekent dat de gemeente de kosten van toepassing van bestuursdwang op elke individuele eigenaar naar evenredigheid van zijn aandeel in de vereniging kan verhalen.

Waar ging het hier om? In deze zaak ging het om de invordering van kosten die door de gemeente waren gemaakt bij de toepassing van bestuursdwang. De gemeente had bij brief onder aanzegging van bestuursdwang een individuele eigenaar aangeschreven een aantal voorzieningen te treffen met betrekking tot diens appartement. Daarnaast had de gemeente bij afzonderlijke brief de VvE eveneens onder aanzegging van bestuursdwang aangeschreven een aantal voorzieningen te treffen ten aanzien van de gemeenschappelijke gedeelten van het appartementencomplex.

Nadat de voorzieningen niet binnen de gestelde termijn waren getroffen, had de gemeente een aannemersbedrijf opdracht gegeven de te treffen voorzieningen uit te voeren. De kosten die hiermee gemoeid waren, wilde de gemeente vervolgens door middel van een dwangbevel verhalen op een individuele eigenaar.

Deze verzette zich ertegen dat hij ook de kosten betreffende de voorzieningen aan de gemeenschappelijke gedeelten van het complex moest betalen nu de bestuursdwangaanschrijving ten aanzien van dit gedeelte slechts aan de VvE was gericht en niet aan hem afzonderlijk. Hierdoor was alleen de VvE als overtreder aan te merken en zodoende konden de kosten van bestuursdwang alleen op de VvE worden verhaald. Artikel 5:25 Awb bepaalt immers dat de toepassing van bestuursdwang geschiedt op kosten van de overtreder. Artikel 5:26 lid 1 Awb (inmiddels vervallen) bepaalde dat het bestuursorgaan de kosten van bestuursdwang van de overtreder bij dwangbevel kan invorderen.

De Hoge Raad overweegt nu dat het juist is dat de kosten van bestuursdwang enkel op de overtreder kunnen worden verhaald. De overtreder is degene die niet voldoet aan de bestuursdwangaanschrijving. De Hoge Raad overweegt vervolgens dat een aanschrijving aan de VvE tot het treffen van voorzieningen aan de gemeenschappelijke gedeelten van het appartementencomplex tevens is aan te merken als een aanschrijving aan de eigenaars tezamen. De Hoge Raad baseert deze gelijkstelling op artikel 5:126 lid 2 BW, dat bepaalt dat de VVE de gezamenlijke appartementseigenaren in en buiten rechte kan vertegenwoordigen.

De schuld van de VvE aan de gemeente komt voor rekening van de gezamenlijke eigenaars en deze dienen op grond van artikel 5:113 BW bij te dragen naar hetgeen geldt in hun onderlinge verhouding. De gemeente kan met een dwangbevel aldus de individuele eigenaar hoofdelijk aanspreken naar evenredigheid van zijn aandeel in de Vereniging.

Deel dit artikel via     
Twitter     Twitter     E-mail     

Yordy Soffner is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van dit artikel kunt u zich wenden tot één van de advocaten binnen het praktijkgebied Vastgoed

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten