Wieringa Advocaten
Wieringa Advocaten
IJdok 17 | 1013 MM Amsterdam | +31 (0)20 - 624 6811 | wieringa@wieringa.nl | www.wieringa.nl
Zorg Vennootschapsrecht en andere samenwerkingsvormen Vastgoed Ruimtelijke ordening Reorganisaties Privacy Overheidsaansprakelijkheid Omgevingsrecht Mediarecht Intellectuele eigendom Incasso, beslag en executie ICT Recht Huurrecht Handels- en ondernemingsrecht Financiering en zekerheden Dier en recht Contracten Conflictoplossing / Procesrecht Bouwrecht Bestuursrecht Bestuurdersaansprakelijkheid Bedrijven in moeilijkheden en faillissement Arbeidsrecht Ambtenarenrecht Aanbestedingsrecht

<>

Betrokken en onafhankelijk
Wij zijn Wieringa Advocaten

Ruimtelijke ordening

De Nederlandse overheid heeft vergaande bevoegdheden en instrumenten om in te grijpen in de ruimtelijke ordening. Bestemmingsplannen, exploitatieplannen, onteigening, diverse vergunningen en verordeningen: allemaal bepalen zij de inrichting van de ruimte. Hier de weg in vinden en het optimale wenselijke resultaat bereiken is een vak apart. Wij adviseren en begeleiden onder meer projectontwikkelaars en diverse overheidsinstanties in het gehele planproces om te komen tot een succesvol en uitvoerbaar besluit.