Wieringa Advocaten
Wieringa Advocaten
IJdok 17 | 1013 MM Amsterdam | +31 (0)20 - 624 6811 | wieringa@wieringa.nl | www.wieringa.nl
Zorg Vennootschapsrecht en andere samenwerkingsvormen Vastgoed Ruimtelijke ordening Reorganisaties Privacy Overheidsaansprakelijkheid Omgevingsrecht Mediarecht Internet en IT-recht Intellectuele eigendom Incasso, beslag en executie Huurrecht Handels- en ondernemingsrecht Financiering en zekerheden Dier en recht Contracten Conflictoplossing / Procesrecht Bouwrecht Bestuursrecht Bestuurdersaansprakelijkheid Bedrijven in moeilijkheden en faillissement Arbeidsrecht Ambtenarenrecht Aanbestedingsrecht

<>

Betrokken en onafhankelijk
Wij zijn Wieringa Advocaten

Financiering en zekerheden

Partijen die geld beschikbaar stellen aan een onderneming maken vooraf een afweging. Wat is het verwachte rendement? En hoe groot is het risico dat het geld niet meer terugkomt?. Die afweging leidt tot een scala van financieringsvormen en zekerheidsinstrumenten. Wij adviseren ondernemers en financiers over de beste financieringsvorm. Wij stellen contracten op, helpen bij het maken van zekerheidsstukken, zoals pand- en hypotheekakten, en bespreken mogelijkheden als achterstelling, borgtocht en hoofdelijke aansprakelijkheid. Als de gefinancierde onderneming in zwaar weer komt, adviseren wij over uitwinning van de zekerheden en gaan wij zo nodig tot executie over.