Wieringa Advocaten
Wieringa Advocaten
IJdok 17 | 1013 MM Amsterdam | +31 (0)20 - 624 6811 | wieringa@wieringa.nl | www.wieringa.nl

Uw branche - Ons specialisme
Wij zijn Wieringa Advocaten

Overheid

Ons kantoor is de vaste adviseur van diverse gemeenten en stadsdelen, zowel in bestuursrechtelijke als civielrechtelijke kwesties. De bijzondere positie die overheidsinstanties hebben, staat voorop bij de aanpak van een project of geschil. Zo begeleiden wij onder meer zaken over aanbesteding, handhaving, omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen en monumenten. Ook staan onze advocaten overheden bij in aansprakelijkheidskwesties en andere civielrechtelijke geschillen.

Daarnaast behartigt Wieringa de belangen van gemeenten, GGD’en, academische ziekenhuizen en andere overheidswerkgevers in zaken op het gebied van ambtenarenrecht. Of het nu gaat om individuele zaken, of om projecten zoals (de)privatisering en/of reorganisaties, of om problemen inzake medezeggenschap: Wieringa heeft de benodigde kennis en ervaring in huis.

Branches
uitgebreid zoeken
zoek pagina's waarop minstens één van de zoekwoorden voorkomt
zoek pagina's waarop alle zoekwoorden voorkomen
zoek pagina's waarop de exacte tekst voorkomt
  
zoek in de gehele website
zoek alleen in de weblog
zoek in de website met uitzondering van de weblog